Kiinteistön arvo kasvuun!

Kiinteistön perusparannushankeen tavoitteena on säilyttää ja parantaa kiinteistön arvoa. Kevan omistamassa Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu 13:sta tällainen rakennushanke on parhaillaan käynnissä. Keväällä 2018 valmistuvassa hankkeessa pääsuunnittelijana toimi arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co Oy. Kiinteistön yhteiskäyttöisten neuvottelutilojen ja ravintolatilojen sisustussuunnittelusta vastasi Kakadu Oy. Capture Design toimi visuaalisen esitys- ja markkinointimateriaalin tuottajana.

Perusparannushanke

Kiinteistön arvo ja käytettävyys säilyvät parhaiten, kun kiinteistöä ylläpidetään, huolletaan ja korjataan säännöllisesti. Ajan kuluessa kiinteistön arvo kuitenkin väistämättä laskee, jolloin on ajankohtaista käynnistää perusparannushanke. Yleensä tällaiseen rakennushankkeeseen ryhdytään, kun suurempi vuokrasopimus päättyy tai tehdään uusi vuokrasopimus tai jatkovuokrasopimus.

Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu 13 kiinteistössä perusparannushanke on parhaillaan käynnissä. Rakennushankkeen toteuttaja / tilaaja on Kevan 100% omistama Kiinteistö Oy Helsingin Työpajankatu 13. Hankkeen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen ja nostaminen vuokrattavuutta parantamalla. Tavoitteena on myös päivittää kiinteistö niin talotekniikaltaan kuin sisätilojen ilmeeltäänkin vastaamaan nykyaikaisen toimistotalon vaatimuksia.

Perusparannushanke etenee kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä toimistotilat toteutetaan kiinteähintaisena urakkana. Tässä vaiheessa pääurakoitsijana on toiminut Rakennus Oy Wareco. Toisessa vaiheessa yhteiskäyttötilat toteutetaan projektinjohtopalveluna, jossa projektin johdosta vastaa Jemino Oy. Rakennuttajakonsulttina hankkeessa toimii Rakennuttajatoimisto Demaco Oy. Hankkeen on määrä valmistua 1.4.2018 mennessä.

Suunnittelu ja 3D-visualisointi osana hanketta

Arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co Oy toimii koko hankkeen pääsuunnittelusta ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavana. Kiinteistön yhteiskäyttöisten neuvottelutilojen ja ravintolatilojen sisustussuunnittelusta vastasi Kakadu Oy. Capture Design toteutti näiden tilojen mallinnuskuvat sisustusarkkitehdin ohjauksessa.

Tavoitteena oli päivittää kiinteistö vastaamaan nykyaikaisen toimistotalon vaatimuksia ja luoda tilat, jotka ovat ilmeeltään korkealuokkaisia ja kutsuvia. Toimistotilat muuntuvat koppikonttorista nykyaikaiseksi monitilatoimistoksi. Kiinteistön pinnat ja kalustus uusitaan perusteellisesti.

Mielenkiintoinen sommitelma ja harkittu kuvakulma ovat kiinteistön ennakkomarkkinoinnissa ratkaisevassa roolissa. Visualisoinnit toteutettiin yksityiskohtaisesti suunnittelijan laatimia työpiirustuksia noudattaen, jolloin monimuotoinen suunnitelma voitiin havainnollistaa projektin eri osapuolille yksityiskohtia myöten. 3D-mallissa myös erinäiset valaistusratkaisut ja luonnollinen valo saatettiin esittää todenmukaisesti.

KOY13 Capture Design visualisointi
3D-visualisointi kiinteistön aulasta
KOY13 Capture Design visualisointi
3D-visualisointi kiinteistön yhteiskäyttöisistä neuvottelutiloista

Kehitämme blogiamme! Minkälaista sisältöä toivoisit lisää?
Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen: ida@capturedesign.pro.